«تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» و «امهال سه ماهه اقساط»

view_list

ثبت درخواست متقاضیان استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بانکی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام

arrow_back
view_list

ثبت درخواست متقاضیان استفاده از قانون امهال بدهی تسهیلاتی در بازه سه ماهه

برای مشمولینی که به دلیل شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند

arrow_back